Žemės mokesčio skaičiavimas pagal Nekilnojamojo turto registro ar faktinius duomenis

Nekilnojamojo turto registro duomenys, kurie padeda identifikuoti žemės mokesčio objektą bei gali nulemti žemės mokestį, laikytini teisingais bei išsamiais, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu mokesčio mokėtojas pateikia faktinius duomenis, įrodančius, jog apmokestinto žemės sklypo duomenys skiriasi (pvz., žemės sklypas nepatenka į žemės mokesčio objekto sąvoką), mokesčio administratorius turi vadovautis objektyviais faktiniais duomenimis.

Teismas byloje nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys paprastai yra tik vienas iš įrodymų ir jei yra kitokių įrodymų (reikšmingų identifikuojant mokesčio objektą), turi būti įvertinta jų (įrodymų) visuma, ir tik tada priimamas sprendimas dėl žemės mokesčio deklaracijos suformavimo.

Mokestinių ginčų advokatas Arūnas Šidlauskas