VĖLAVIMO PAGAL KOMERCINIUS SANDORIUS ĮSTATYMO ANALIZĖ

Vėlavimo pagal komercinius sandorius įstatymo analizė

Advokatas Arūnas Šidlauskas

Skaitykite straipsnį PDF formatu

Santrauka

2013 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas. Šio įstatymo pakeitimą sąlygojo 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, kuria buvo padaryta esminių pakeitimų prieš tai galiojančioje ir šiuos santykius reglamentuojančioje direktyvoje 2000/35/EB. Įstatyme atsirado kitoks palūkanų normos reguliavimas, nustatyti griežtesni atsiskaitymo terminai, tame tarpe ir viešųjų subjektų su verslo subjektais bei apibrėžtos nesąžiningos komercinių sutarčių sąlygos.