Valstybė turi kompensuoti mokesčių mokėtojui sumas, susijusias su pavėluotu PVM grąžinimu

Vienoje iš bylų Europos Sąjungos teisingumo teismas (ETT) sprendė klausimą, kaip turi būti kompensuojami mokesčių mokėtojo nuostoliai, susiję su neteisėtu PVM permokos negrąžinimu.

ETT nustatė tokias taisykles:

  1. jei valstybė narė surinko mokesčius, pažeisdama Sąjungos teisę, asmenys turi teisę į tai, kad būtų sugrąžintas ne tik neteisėtai surinktas mokestis, bet ir valstybei sumokėtos arba jos surinktos su šiuo mokesčiu tiesiogiai susijusios sumos;
  • mokesčių mokėtojas turi teisę ir į nuostolius, patirtus dėl negalėjimo naudotis pinigų sumomis, kuriuos lėmė atsiradusi prievolė sumokėti mokestį, t.y. apmokestinamasis asmuo turi gauti adekvačią nuostolių, patirtų dėl negalėjimo disponuoti atitinkamomis sumomis, kompensaciją;
  • kiekviena valstybė narė savo teisės sistemoje turi numatyti sąlygas, kuriomis turi būti mokamos palūkanos, nustatyti palūkanų normą ir jų apskaičiavimo būdą (paprastosios ar sudėtinės palūkanos). Šios sąlygos turi būti ne mažiau palankios nei panašiems reikalavimams pagal vidaus teisę taikomos sąlygos;
  • palūkanų mokėjimo tvarka turi būti nustatyta taip, jog neteisėtai surinktų mokesčių ekonominė našta būtų kompensuota. Kai PVM permokos grąžinimo atveju valstybės taikomos palūkanos yra apskaičiuojamos pagal normą, kuri yra mažesnė nei apmokestinamasis asmuo, kuris nėra kredito įstaiga, turėtų mokėti, kad pasiskolintų tokią sumą, tai neatitinka teisingo kompensavimo;
  • valstybė gali nustatyti senaties terminus reikalavimams dėl PVM permokos grąžinimo ir tai atitinka ES teisėje nustatytą teisinio saugumo principą;
  • ES teisė nedraudžia valstybių praktikos, kai PVM grąžinimui mokesčių mokėtojas turi pateikti atitinkamą prašymą, iki tol nemokant už tai palūkanų, o palūkanas mokant tik nuo dienos, per kurį mokesčių administratorius turėjo išnagrinėti tokį prašymą (30-45 dienas).

Arūnas Šidlauskas

mokestinių ginčų advokatas