Teismas suformulavo investicijų lengvatos taikymo sąlygas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra suformulavęs taisykles dėl pasinaudojimo investicijų lengvata. Mokesčių advokatas Arūnas Šidlauskas (www.lawhouse.lt) atkreipia dėmesį į tokius teismo iškeltus aspektus:

  • LVAT akcentavo, kad mokesčio lengvatos sąlygos negali būti aiškinamos plečiamai, todėl pripažinti, jog mokesčių mokėtojas pagrįstai pasinaudojo atitinkama mokesčio lengvata, galima tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojo veiksmai mokestine prasme visiškai atitinka lengvatos taikymo sąlygas;
  • Padarytos investicijos turi būti reikalingos (objektyviai būtinos) investicinio projekto vykdymui (tikslų pasiekimui), t. y. tarp išlaidų ir investicinio projekto turi būti aiškus ryšys;
  • Investicijos, skirtos vien tik turimam ilgalaikiam turtui pakeisti kitu analogiškos rūšies ilgalaikiu turtu, nelaikomos investiciniu projektu (ar jo dalimi);
  • Ar išlaidos gali būti pripažintos investicinio projekto išlaidomis, yra sprendžiama ne atsižvelgiant į tai, kaip ūkio subjektas savo finansinėje apskaitoje apskaito turto įsigijimo savikainą, o į tai, ar patiriamos išlaidos atitinka lengvatos taikymo sąlygas;
  • Apibendrintu PMĮ išaiškinimu (komentaru) mokesčių mokėtojas gali vadovautis, tik jei jame yra tapatus pavyzdys;
  • Įrodymus dėl lengvatos taikymo pagrįstumo turi pateikti pats mokesčių mokėtojas.

Arūnas Šidlauskas

Mokestinių ginčų advokatas