Sudaromas nebendradarbiaujančių šalių mokesčių srityje sąrašas

2016 m. rugsėjo 15 d. Europos Komisija paskelbė savo planus iki 2017 metų pabaigos parengti nebendradarbiaujančių šalių mokesčių srityje sąrašą, kuris būtų bendras visoms ES šalims narėms. Toks sąrašas būtų parengtas, remiantis šalių narių turimais „juodaisiais sąrašais“ ir EBPO nustatytais standartais. Manoma, kad pagrindinis kriterijus, leidžiantis priskirti šalį prie nebendradarbiaujančių šalių sąrašo būtų skaidrumo ir keitimosi informacija stoka, žalingų mokestinių priemonių buvimas.

Ši Europos Komisijos iniciatyva yra tik viena iš priemonių iš šių metų birželį jos paskelbto Veiksmų plano skirto sąžiningam ir efektyviam įmonių apmokestinimui bendrijoje (“Action Plan for Fair and Efficient Corporate Taxation in the EU”).