Sodros įmokų tarifų pasikeitimai ir nauja prievolė darbdaviams

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs naujasis Darbo Kodeksas atnešė ir naujus socialinio draudimo įmokų tarifus terminuotoms ir neterminuotoms darbo sutartims bei naujas prievoles darbdaviams.

 

Nuo šiol neterminuotoms darbo sutartims taikomas 1,6% nedarbo socialinio draudimo tarifas, o terminuotoms – 3,2% tarifas. Iki liepos 1 d. visoms darbo sutartims galiojo 1,1% tarifas. Reikia atminti, kad terminuotoms priskiriamos tokios darbo sutartys kaip laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio, sezoninio darbo ir darbo vietos dalijimosi sutartis.

Kadangi atsiranda skirtingi nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifai, nuo liepos 1 d. reikės informuoti Sodrą apie naujai sudaromas terminuotas darbo sutartis, o per laikotarpį nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d. – pateikti duomenis apie visas esamas terminuotas darbo sutartis.

Kaip nurodo Sodra, duomenų teikimas detalizuojamas Sodros direktoriaus įsakyme „Dėl duomenų apie terminuotas darbo sutartis pateikimo“ ir tvarkos apraše. Jį galima rasti elektroniniame teisės aktų registre.

Pažymime, kad tarp pasikeitimų yra ir pensijų socialinio draudimo įmokos mažėjimas 1 procentu, t.y. jis sudarys 22,3 proc. darbuotojo darbo užmokesčio bei prisideda 0,5 proc. Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoka.

Darbdaviai, turintys daug pagal terminuotas sutartis dirbančių darbuotojų, turėtų apsvarstyti galimybę tokias sutartis keisti į neterminuotas.