Skolinate savo įmonei. Ar tikrai turite tam oficialių pajamų

Mokesčių administratorius ypatingai sugriežtino kontrolę asmenų, kurie dengia jų turimos įmonės nuostolingą veiklą, skolindami jai asmenines lėšas.

Tuo atveju, kai mokesčių administratorius neturi pakankamų įrodymų, nustatant neapskaitytas pajamas įmonėje, VMI imasi jos akcininkų patikrinimų. Paprastai tokiu atveju įmonės veikla būna nuostolinga ar jai trūksta apyvartinių lėšų ir vienintelis tokios įmonės finansavimo šaltinis yra akcininko paskolos.

VMI tuomet tikrina įmonės akcininko ir jo šeimos pajamas, peržiūri jų išlaidas (tame tarpe ir suteiktas paskolas įmonei), pritaiko statistinius modelius ir dažniausiai konstatuoja, kad akcininkas turėjo nedeklaruotų pajamų, t.y. kai mokesčių mokėtojas, VMI duomenimis, išleidžia daugiau negu uždirba. Tokiu atveju taikomas Mokesčių administravimo įstatymo 70 str. 1 d., kur numatyta, kad mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą.

Nesant dokumentų, kurie pagrįstų mokesčių mokėtojo pajamas, priskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, delspinigiai ir baudos. Be to, reikia pažymėti, kad patikrinimas dažniausiai apima kelis mokestinius laikotarpius, kas reiškia, kad mokesčių ir su jais susijusių sankcijų sumos žymiai didėja.

Arūnas Šidlauskas, mokestinių ginčų advokatas