Seimas iš esmės sugriežtino atsakomybę už mokesčių vengimą ir deklaracijų nepateikimą

2017 m. lapkričio 29 d. įsigaliojo Baudžiamojo kodekso (BK) 220 str. ir 221 str. pakeitimai, kurie padidino maksimalią laisvės atėmimo bausmės ribą nuo trejų iki aštuonerių metų, taip paverčiant atitinkamus nesunkius nusikaltimus (taip buvo iki tol galiojančioje minėtų straipsnių redakcijoje) – sunkiais. Sankcija griežtėja, jeigu kaltininkas veikė organizuotojo grupėje ir priklauso nuo išvengtų mokesčių sumos.

Mokestinių nusikaltimų priskyrimas sunkiems, turi svarbias teisines pasekmes, t.y.:

1) draudimą asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės;

2) galimybę taikyti baudžiamąją atsakomybę už rengimąsi tokiai veikai;

3) ilgesnis nusikaltimo senaties (15 metų) ir teistumo terminas;

4) apribota galimybė taikyti bausmės atidėjimą;

5) galimybę taikyti kriminalinės žvalgybos veiksmus.

Reikia pastebėti, kad nusikaltimų sankcijos nenumato jokios alternatyvios bausmės (pvz., viešieji darbai, bauda), todėl už juos bus skiriamos realios laisvės atėmimo bausmės.

Kaip nurodė LR Seimo kanceliarijos teisės departamentas savo išvadoje, “sugriežtinus sankciją už neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą (BK 220 straipsnis) ir deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą (BK 221 straipsnis), atitinkami nusikaltimai paverčiami pačiais pavojingiausiais (sunkiausiais) nusikaltimais visame BK skyriuje (Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai), pavojingesniais net už pinigų plovimą (BK 216 straipsnis) ir neaišku, kodėl sankcija už BK 220 ir 221 straipsniuose įtvirtintas nusikalstamas veikas yra didesnė nei panašaus pobūdžio nusikalstamos veikos, numatytos BK 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas)”.

Nuo šiol baudžiamoji atsakomybė atsiranda nuo 50 MGL sumos vengimo, o mokesčių vengimas, kai siekiamų išvengti mokesčių suma viršija 50 MGL (apie 1 900 eurų), bet neviršija 500 MGL (apie 19 000 eurų), būtų laikomas apysunkiu nusikaltimu, už kurį grėstų laisvės atėmimo bausmė iki 4 metų, o mokesčių vengimas, kai siekiamų išvengti mokesčių suma viršija 500 MGL (apie 19 000 eurų) arba mokesčių išvengti siekiama dalyvaujant organizuotoje grupėje, būtų laikomas sunkiu nusikaltimu, už kurį grėstų laisvės atėmimo bausmė iki 8 metų. Už šias veikas atsako ir juridinis asmuo.

Arūnas Šidlauskas

Mokestinių ginčų advokatas