RYŠKĖJANČIOS NAUJOS VALSTYBIŲ NARIŲ TIESIOGINIO APMOKESTINIMO TENDENCIJOS

RYŠKĖJANČIOS NAUJOS VALSTYBIŲ NARIŲ TIESIOGINIO APMOKESTINIMO TENDENCIJOS

Advokatas dr. Herkus Gabartas

Santrauka

Europos Teisingumo Teismo praktikoje tiesioginių mokesčių srityje ryškėja nauja tendencija: bylos, kuriose keliamas nacionalinių mokesčių taisyklių atitikties pirminei Europos Bendrijos teisei klausimas, vis dažniau sprendžiamos palankiai valstybėms narėms. Ankstesni Europos Teisingumo Teismo sprendimai paprastai būdavo palankūs mokesčių mokėtojams. Todėl autorius šiame straipsnyje nagrinėja, kokią įtaką nacionaliniam tiesioginiam apmokestinimui turi Europos Bendrijos sutartyje įtvirtintos pagrindinės laisvės, trumpai apžvelgia Europos Teisingumo Teismo nuostatas plėtojant netiesioginės diskriminacijos bei apribojimų koncepcijas ir galiausiai apsistoja analizuodamas atitinkamą Europos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su dividendų apmokestinimu. Straipsnyje autorius neapsiriboja vien tik abstrakčiu Europos Bendrijos teisės reikalavimų tiesioginio apmokestinimo srityje tyrimu, bet gilinasi ir į tas su dividendų apmokestinimu susijusias Lietuvos Respublikos mokesčių teisės normas, kurios labiausiai pažeidžiamos ir todėl galbūt prieštarauja acquis communautaire.