PVM atskaita turi būti tikslinama, kai prekės prarandamos dėl bendrovės direktoriaus nusikalstamos veikos

PVM įstatymo 66 str. yra numatyta, kad PVM atskaita netikslinama, jeigu įrodoma, kad prekės prarastos dėl force majeure arba nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos. Poįstatyminiuose teisės aktuose nustatyta, kad prekės laikomos prarastomis dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, jeigu jos prarastos dėl vienos ar daugiau trečiųjų asmenų padarytos veikos, kuri numatyta LR baudžiamajame kodekse ir kurios padariniai yra prekių praradimas (dėl vagystės, plėšimo, turto sunaikinimo ir panašiai). Trečiaisiais asmenimis nelaikomi su PVM mokėtoju ar kitu apmokestinamuoju asmeniu, kurio prekės prarastos dėl nusikalstamos veikos, susiję asmenys, kaip ši sąvoka apibrėžta PVM įstatyme.

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas konstatavo, kad įmonė ir jos vardu asmeninėms reikmėms prekes ir paslaugas įsigijęs direktorius yra laikomi susijusiais asmenimis PVM įstatymo prasme, todėl šio įstatymo 66 str. netaikytinas.

Mokestinių ginčų advokatas Arūnas Šidlauskas