PVM atskaita asmenims neįregistruotiems PVM mokėtojais

Europos ir Lietuvos teismų praktika yra nustačiusi dvi esmines sąlygas, kurioms esant PVM apmokestinami asmenys, kurie nebuvo įsiregistravę PVM mokėtojais, nepraranda galimybės įgyvendinti teisės į PVM atskaitą nuo sandorių, sudarytų iki oficialaus įregistravimo PVM mokėtoju momento:

1) apmokestinamasis asmuo privalo turėti pagal teisės aktus išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kuria įforminti PVM apmokestinami sandoriai; ir

2) apmokestinamasis asmuo privalo įsiregistruoti PVM mokėtoju per protingą terminą nuo sandorių, suteikiančių teisę į PVM atskaitą. Protingas terminas nėra praktikoje apibrėžiamas ir kiekvienu atveju vertinamas atskirai.

Mokestinių ginčų advokatas Arūnas Šidlauskas