Planuojate naujas veiklas, vystote esamas ar esate numatę verslo plėtrą, – pasinaudokite mokesčių lengvatomis laisvosiose ekonominėse zonose

Laisvoji ekonominė zona (LEZ) – tai ūkinei-komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje yra įstatymo nustatytos ūkio subjektams specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos. LEZ įstatyme yra nustatyta, kad jo tikslas yra sudaryti laisvojoje ekonominėje zonoje palankias mokesčių, muitų, valiutines ir finansines, teisines ir kitas lengvatines ūkinės-komercinės veiklos sąlygas. Šiuo metu turime septynias LEZ: Kaune, Klaipėdoje, Kėdainiuose, Marijampolėje, Akmenėje, Panevėžyje ir Šiauliuose.

Taikomos mokesčių lengvatos:

  1. zonos įmonė, į kurią kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip vieno milijono eurų sumą, 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Ši lengvata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos veiklos;
  2. zonos įmonė, kurios vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 20 ir kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip šimto tūkstančių eurų sumą, 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos paslaugų teikimo veiklos;
  3. pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, mokesčiu neapmokestinamas laisvųjų ekonominių zonų įmonių nekilnojamasis turtas;
  4. zonos įmonės naudojosi ir kitomis mokesčių lengvatomis, nurodytomis atitinkamuose mokesčių įstatymuose, kaip ir kitos Lietuvoje registruotos įmonės.
LEZ įstatymas numato investicijų stabilumo garantijas investuotojams, t.y. kapitalo investavimo arba investicijų buvimo sąlygos tiems investuotojams, kurie investavo nuosavybės teise turimą kapitalą pagal įstatymo galiojimo metu nustatytas sąlygas ir tvarką, nesikeičia 5 metus nuo investavimo pradžios.

Arūnas Šidlauskas

mokestinių ginčų advokatas