Paveldėto turto įsigijimo kainos nustatymo momentas

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) apžvelgiamoje byloje pareiškėja žemės sklypo, dėl kurio pardavimo pajamų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) kilo ginčas, dalį įgijo paveldėjimo būdu.

Nustatyta, kad jai ir kitiems paveldėtojams 2005 m. gegužės 12 d. buvo išduotas paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas dėl šių asmenų tėvo, mirusio 2004 m. gruodžio 23 d., turėto žemės sklypo. Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijime buvo nurodyta, kad, remiantis VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2005 m. balandžio 20 d. pažyma apie nekilnojamojo turto daikto ir daiktinių teisių į jį registravimą Nekilnojamojo turto registre, viso žemės sklypo indeksuota vertė yra 7 690 Lt, vidutinė rinkos vertė – 221 818 Lt.

Tačiau pareiškėja manė, kad ginčo turto (žemės sklypo dalies) įgijimo diena reikėtų laikyti palikimo atsiradimo dieną, t. y. 2004 m. gruodžio 23 d., pagal kurią ir turėjo būti nustatoma šio turto įsigijimo vertė.

LVAT teisėjų kolegija pirmiausia pabrėžė, kad nagrinėtu atveju kilo mokestinis ginčas, todėl jį sprendžiant yra taikytinos mokesčių teisės normos, pirmiausia Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatos. Sąvoka „turto įsigijimas“ turi būti aiškinama pagal GPMĮ nuostatas, o ne pagal Civilinio kodekso normas. GPMĮ 19 str. 3 dalyje nustatyta, kad, apskaičiuojant GPM, yra reikšmingos tik tos turto įsigijimo išlaidos, kurios pagrįstos dokumentais ar galiojančiais sandoriais. Teisiškai reikšmingas dokumentas, pagrindžiantis pareiškėjos paveldėjimo būdu įgytą nuosavybės teisę į žemės sklypo dalį, taip pat ir nekilnojamojo turto įgijimo kainą, yra 2005 m. gegužės 12 d. išduotas paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas.

Taigi, apskaičiuojant GPM nuo paveldimo turto, turto kainai nustatyti yra reikšminga teisinio dokumento (paveldėjimo liudijimo) išdavimo, o ne įvykusio fakto (palikėjo mirties) data.