Mokestiniai ginčai

 

Mokestiniai ginčai kyla tarp mokesčių mokėtojo ir VMI, mokesčių mokėtojui nesutinkant su VMI pateiktu patikrinimo aktu, kuriame mokesčių mokėtojui yra paskaičiuojamas ir nurodomas mokėti mokestis, arba VMI atsisako grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą).

Remdamiesi mūsų patirtimi galime teigti, kad vienas svarbiausių mokestinio ginčo etapų yra etapas iki patikrinimo akto surašymo, todėl jau šioje stadijoje būtina turėti tinkamą patarėją, kuris galėtų patarti dėl VMI teikiamos medžiagos, dokumentų turinio ir duodamų paaiškinimų. Be to, šioje stadijoje lengviausia susitarti dėl LR Mokesčių administravimo įstatyme nustatytos susitarimo tarp VMI ir mokesčių mokėtojo procedūros.

Reikia atminti, kad mokestiniai ginčai susideda iš visos eilės etapų: rašytinės pastabos VMI, skundai centriniam mokesčių administratoriui, Mokestinių ginčų komisijai bei teismui, todėl čia reikalingas advokato, besispecializuojančio mokestinėse bylose, įsitraukimas. Toks advokatas gali patarti dėl mokestinės praktikos, teismų sprendimų analogiškose bylose, tinkamos gynybinės pozicijos ir procesinių sprendimų.

LAWHOUSE atkreipia dėmesį į tai, kad neužtenka kreiptis į advokatą, kuris žino administracinio proceso teisę. Būtina ieškoti tokio advokato, kuris specializuojasi mokesčių teisėje, žino Lietuvos ir ES teismų praktiką bei turi mokesčių/finansų specialistų „užnugarį“.

Taip pat reikia paminėti, jog nemažai mokesčių mokėtojų skundų taip ir nepriimami nagrinėti dėl to, jog mokesčių mokėtojai praleido skundo pateikimo terminą arba pateikė skundą ne tai skundus nagrinėjančiai institucijai. Visa tai parodo, kad mokesčių mokėtojai neturėjo kvalifikuoto advokato, galinčio patarti šiais klausimais.

Nepaisant to, kad teismų praktika nėra labai palanki mokesčių mokėtojams, reikia pastebėti, jog daugelis bylų pralaimima todėl, kad ankstyvoje mokestinio ginčo stadijoje buvo priimti netinkami sprendimai, kurie turėjo įtakos rezultatui vėlesnėse stadijose (mokesčių mokėtojo pozicijos pasikeitimą teismai vertina tik kaip mokesčio mokėtojo „mėtymąsi“ ar užimamą atitinkamą gynybinę poziciją).

Turite klausimų?

SUSISIEKITE