Kam reikalingas įmonės reorganizavimas ir/ar atskyrimas?

Tiek įmonių reorganizavimas, tiek įmonių atskyrimas ar prijungimas yra vykdomi, siekiant pertvarkyti verslo procesus dėl ekonominių ar akcininkų interesų, padidinti veiklos efektyvumą, optimizuoti mokesčius ir t.t.

Reorganizavimas/atskyrimas/prijungimas negali būti daromas remiantis vien mokestinės naudos siekimu: tam turi būti ir svarios ekonominės priežastys.

Tokio pobūdžio projektams paprastai sudaroma darbo grupė iš teisininkų, mokesčių ir finansų specialistų.

Kokią pagalbą suteikia teisininkas reorganizuodamas/atskirdamas įmonę?

Teisininkas, siūlydamas vykdyti reorganizavimą ar atskyrimą, atsižvelgia į ilgalaikius akcininkų tikslus ir verslo perspektyvas (pvz., apsauga nuo kreditorių, verslo pardavimas ir pan.).

LawHouse pažymi, kad labai svarbu, kad reorganizavime, atskyrime ir/ar prijungime nebūtų susitelkta vien į teisinę pusę. Mokesčių įstatymai nustato reorganizavimo būdus, kurie leidžia tai atlikti mokesčiams neutraliu būdu. Svarbūs ir kiti mokestiniai aspektai: PVM atstatymas, turto nusidėvėjimo tęstinumas, nuostolių perkėlimas ir kt., todėl tai kompleksinis sprendimas, reikalaujantis teisinių, mokestinių ir finansinių žinių. Finansinių žinių ypač reikia atskiriant įmones ir parengiant atskyrimo balansus.