Kada reikia konsultacijos dėl nuosavo kapitalo pakankamumo?

Įstatyme nurodytas reikalavimas, pagal kurį įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Dėl turimų nuostolių ar įsipareigojimų kreditoriams, dažna įmonė šio reikalavimo nevykdo. Reikalavimo nevykdymo galima pasekmė – iki 14 tūkst. eurų siekianti bauda.

Konsultacijų ir įmonės akcininkų veiksmų reikia visais atvejais, kai įmonės nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis neatitinka įstatymo nustatytų ribų.