Kada ir kaip didinamas įstatinis kapitalas?

Įstatinis kapitalas būna didinimas visuotiniu akcininkų susirinkimo sprendimu, išleidžiant naujas akcijas ar didinat akcijų nominalias vertes ir apmokant arba piniginiais, arba turtiniais įnašais.

Kada būna mažinamas įstatinis kapitalas?

Įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik įstatymo nustatytais atvejais, mažinant nominalias akcijų vertes arba anuliuojant akcijas.

Kada verta atlikti įstatinio kapitalo korekcijas?

Įstatinio kapitalo didinimas ar mažinimas padeda spręsti šiuos klausimus: paskolos palūkanų pripažinimą leidžiamais atskaitymais (thin cap), nuosavo ir įstatinio kapitalo santykio koregavimą, laisvų lėšų išmokėjimą akcininkams, naujų akcininkų priėmimą ir kt.