Kam reikalingas teisininkas, rengiant akcininkų ir valdymo organų sprendimus?

Teisininkas pataria dėl atitinkamų sprendimų priėmimo galimybės, susirinkimų/posėdžių sušaukimo ir kvorumo buvimo, tinkamai įformina sprendimus bei įregistruoja duomenis viešuosiuose registruose. Teisininko dalyvavimas suteikia užtikrintumą dėl priimtų sprendimų, kad jie atlikti ir įforminti teisėtai bei eliminuoja potencialaus ginčo galimybę.

Ką daro teisininkas?

Teisininkas parengia akcininkų ir valdymo organų sprendimus dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo, įstatų keitimo, bendrovės reorganizavimo, valdymo organų paskyrimo ir atšaukimo ir kt.