Kokiais klausimais galima kreiptis į LawHouse?

LawHouse konsultuoja visais darbo teisės klausimais: darbo santykius reglamentuojančių dokumentų rengimo, darbo laiko, komandiruočių reglamentavimo, derybų su darbuotojų organizacijomis, atstovavimo darbo inspekcijoje, darbo ginčų komisijose ir teismuose klausimais. Profesionalus teisininko įsitraukimas yra būtinas, siekiant apriboti potencialių ginčų galimybes ar išspręsti kilusią konfliktinę situaciją.