Kam reikalinga darbuotojų nuoma?

Darbuotojų nuoma dar vadinama laikinu įdarbinimu, darbo ar personalo nuoma. Ši paslauga tinkama kiekvienam verslui norinčiam terminuotai įdarbinti (tarkim pakeisti atostogų išeinantį) darbuotoją bei ypatingai svarbi darbuotojus nuomojančiam verslui.

Kodėl reikalinga teisininko konsultacija nuomojatis darbuotoją?

Darbuotojų nuomą reglamentuoja atskiras įstatymas, kuris apibrėžia atskiras darbo sutarčių rūšis, atsakomybių ribas su nuomininku bei nuomojamų darbuotojų darbo apmokėjimo aspektus.

Teisininkas padeda tinkamai parengti bei įforminti tiek darbo dokumentus, tiek ir civilinę sutartį su nuomininko įmone, kad būtų apsaugoti kliento interesai, nuomojamam darbuotojui patyrus traumą darbe ar kilus ginčams su nuomininko įmone.