Kodėl reikalinga tinkamai sudaryta darbo sutartis?

Darbo kodeksas ir poįstatyminiai aktai suteikia galimybę darbdaviui ir darbuotojui suderėti lankstesnes sąlygas, kilnojamąjį darbo pobūdį, pasirinkti tinkamą darbo sutarties formą, dienpinigių mažinimą, avanso (ne) mokėjimą. Tinkamai parengta darbo sutartis užtikrina įsipareigojimų vykdymą, apsaugo abi puses nuo piktnaudžiavimų ir nepagrįstų ginčų.

Kam reikalingas teisininkas ruošiant sutartį?

Teisininkas išmanydamas įstatyminę bazę, tinkamai paruošia darbo santykius reglamentuojančius dokumentus: darbo sutartį, pareiginę instrukciją, vidaus darbo tvarkos taisykles, visiškos materialinės atsakomybės sutartį, konfidencialios informacijos apsaugos sutartį ir kitus dokumentus.