Pastato esminis pagerinimas PVM tikslais

2017 m. lapkričio 16 d. byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ETT) pasisakė dėl esminio pagerinimo sąvokos PVM tikslais.

ETT nurodė, kad sąvoka “esminis pagerinimas” rodo tai, kad turi būti padaryta esminių pastato pakeitimų, susijusių su jo naudojimo būdu ar gerokai keičiančių panaudojimo sąlygas. Sąvoka „esminis pagerinimas“, be kita ko, apima atvejį, kai buvo atlikti visapusiški ar pakankamai toli pasistūmėję darbai, kuriuos baigus atitinkamas pastatas bus skirtas naudoti kitiems tikslams.

Be to, toks „esminio pagerinimo“ aiškinimas atitinka PVM direktyvos tikslą, be kita ko, apmokestinti sandorius, kuriais siekiama padidinti atitinkamo turto vertę. Kiek tai susiję su senais pastatais, minėta pridėtinė vertė sukuriama, kai atliekamas esminis pertvarkymas ir dėl to seną pastatą galima prilyginti naujam.

Nagrinėjamoje byloje su atitinkamo pastato „pagerinimu“ susijusios išlaidos sudarė 55% pradinės jo vertės. Nors tokia procentinė dalis a priori rodo, kad dėl savo masto pastato pakeitimai galėjo gerokai pakeisti jo panaudojimo sąlygas, vis dėlto nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į turimus įrodymus, turi įvertinti, kokiu mastu pagrindinėje byloje nagrinėjamas pagerinimas lėmė esminį šio pastato pakeitimą.

ETT nurodė, kad nedraudžiama nustatyti papildomų sąlygų nacionalinėje teisėje, kad, pavyzdžiui, esamo pastato „pagerinimo“ atveju patirtos išlaidos neturi viršyti 30% pradinės jo vertės, tačiau ši sąvoka turi būti aiškinama taip pat, kaip ir PVM direktyvoje vartojama sąvoka „pertvarkymas“, t. y. kad turi būti padaryta esminių atitinkamo pastato pakeitimų, susijusių su jo naudojimo būdu ar gerokai keičiančių panaudojimo sąlygas.

Arūnas Šidlauskas

Mokestinių ginčų advokatas