Paskelbti komentarai dėl PVM e-tiekimo taisyklių ES

2020 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisija paskelbė komentarus dėl naujų PVM e-prekybos taisyklių. Juose pateikiami išsamūs paaiškinimai, įskaitant praktinius pavyzdžius, kaip taikyti taisykles, jei esate tiekėjas arba elektroninė prekyvietė (platforma), dalyvaujanti elektroninės prekybos sandoriuose. Šiais komentarais Komisija siekia padėti smulkioms ir vidutinėms įmonėms įsivertinti PVM prievoles, kylančias dėl tarpvalstybinio tiekimo vartotojams ES.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en