PAKEISTI APRIBOJIMAI VYKDANT VEIKLĄ SU VERSLO LIUDIJIMU

Nuo 2012 m. liepos 15 d. įsigaliojo šie Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių pakeitimai:

  • Vietoje buvusio 10 proc. pajamų, gautų iš juridinių asmenų, ribojimo, nustatyta maksimali iš juridinių asmenų galima gauti pajamų suma – 15 500 litų. T.y. nustatyta, kad verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes ir teikti paslaugas juridiniams asmenims tik tais atvejais, kai juridinio asmens vykdoma veikla nėra tapati gyventojo vykdomai veiklai ir yra parduodamos savo gamybos prekės ar teikiamos paslaugos (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą), jeigu gautų pajamų suma yra ne didesnės kaip 15 500 litų per mokestinį laikotarpį. Jeigu gyventojas veiklą vykdo įsigijęs kelis verslo liudijimus, tai į      15 500 litų sumą įskaičiuojamos pagal visus verslo liudijimus iš juridinių asmenų gautos pajamos.
  • 2012 m. vertinant ar iš juridinių asmenų gautos pajamos viršija 15 500 litų ribą bus  įskaičiuojamos nuo 2012 m. gegužės 1 d. ir vėliau iš juridinių asmenų gautos pajamos.