Pajamos iš legalios ir nelegalios veiklos turi būti apmokestinamos vienodai

Vienoje iš bylų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nagrinėjo, pajamų gautų iš neteisėtos (draudžiamos) veiklos apmokestinimo aspektus.

LVAT nurodė, kad nagrinėjant GPMĮ nustatytą reguliavimą, pajamų iš nelegalios veiklos apmokestinimo aspektu, matyti, kad nei šiose nei kitose įstatymo normose nėra nurodyta, kad pajamų šaltinis turi būti legalus, teisėtas (apmokestinimas nėra siejamas su aplinkybe, kad pajamos gautos iš teisėtos veiklos). Įstatymas pabrėžia tik galutinį rezultatą – gautą naudą pinigais arba natūra. Pajamomis apmokestinimo tikslais gali būti laikoma tiek pajamos, gautos iš teisėtos veiklos, tiek pajamos, gautos iš nelegalios (draudžiamos) veiklos.

Atitinkamai, galima daryti išvadą, kad negalimas yra legalių ir nelegalių sandorių skirtingas vertinimas apmokestinimo prasme.Subjektas, besiverčiantis draudžiama veikla ir iš jos gaunantis pajamų, negali atsidurti geresnėje padėtyje negu kitas iš teisėtų šaltinių atitinkamas pajamas gaunantis mokesčių mokėtojas. Apmokestinimo tikslais pajamų gavimo ar uždirbimo faktas tiek teisėtos, tiek draudžiamos veiklos atveju turėtų būti vertinamas vienodai.

Arūnas Šidlauskas

Mokestinių ginčų advokatas