(Ne) Leidžiami atskaitymai, susiję su bendrovių plėtra, dukterinių įmonių steigimu ir patirtomis konsultavimo sąnaudomis – VMI pozicija

Bendrovė pateikė VMI paklausimą, kuriame klausė dėl leidžiamų atskaitymų pripažinimo, susijusių su bendrovės veiklos plėtra Švedijoje, steigiant šioje šalyje dukterinę įmonę tam, kad pastaroji įsigytų Švedijoje jau veikiančią bendrovę, siekiant plėstis Skandinavijos šalyse.

VMI nurodė, kad sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos išlaidos, susijusios su rinkos konjunktūros tyrimu, prekių ir paslaugų realizavimo rinkos paieškos ir pan. išlaidos, taip pat konsultacinės, juridinės ir kt. išlaidos, įskaitant vertinimo paslaugas. Todėl bendrovės faktiškai patirtos išlaidos, susijusios su prekių ar paslaugų realizavimo rinkos (Lietuvoje ar užsienyje) paieška (įmonių paieškos, atrankos, mokestinių ir teisinių konsultacijų išlaidos), gali būti priskiriamos bendrovės leidžiamiems atskaitymams, jeigu siekiama gauti ir (arba) uždirbti pajamų ar kokios kitos ekonominės naudos ir bendrovė turi PMĮ 11 str. 4 ar 6 dalių reikalavimus atitinkančius dokumentus.

Visos sąnaudos (konsultavimo, atstovavimo sumokėtų rinkliavų ir pan.), patirtos planuojant pirkti kito vieneto akcijas, atsižvelgiant į vieneto buhalterinės apskaitos politiką gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpi, kurį jos buvo faktiškai patirtos, arba įtraukiamos į akcijų vertę.
Tačiau VMI pažymėjo, kad bendrovės apmokėtos išlaidos, tiesiogiai susijusios su Švedijoje veikiančios bendrovės įsigijimu priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 31 str. 1 d. 13 punktą, kaip sąnaudos, nesusijusios su pajamų uždirbimu ir neįprastinės vieneto vykdomai veiklai, kadangi šios sąnaudos susijusios su dukterinės įmonės veikla.

Tokie VMI išaiškinimai yra tąsa VMI pozicijos, susijusios su atskaitymais steigiant įmonę. VMI yra nurodžiusi, kad vieneto išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su vieneto steigimu ir akcijų išleidimu, patirtos steigiant įmonę (pvz.: įstatų parengimo ir įregistravimo, akcijų įregistravimo, konsultantų, maklerių paslaugos, akcininkų pažymėjimų spausdinimo ir pan.), laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos, nes šios išlaidos susijusios su vieneto dalyviais, o ne tiesiogiai su vieneto veikla.

Tos vieneto veiklos pradžios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su vieneto formavimu (steigimu), kaip pvz.: išlaidos teisinėms, konsultavimo paslaugoms apmokėti, įmonės spaudų registravimo rinkliavos, išlaidos naujam verslui ar veiklai pradėti (administracijos atlyginimų išlaidos ir kitos vieneto veiklos pradžios išlaidos, nesusijusios su būsimaisiais mokestiniais laikotarpiais), priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

Arūnas Šidlauskas
Mokestinių ginčų advokatas