Ne kiekviena PVM sąskaita faktūra užtikrina PVM ataskaitą

2016 m. rugsėjo 15 d. Europos Teisingumo Teismas (ETT) paskelbė sprendimą byloje, kur Portugalijos mokesčių administratorius atsisakė suteikti PVM atskaitą bendrovei, įsigijusiai teisines paslaugas iš advokatų kontoros.

 

Formalus to pagrindas buvo išrašytų PVM sąskaitų faktūrų trūkumai, t.y. sąskaitose buvo nurodytas rekvizitas „teisinės paslaugos“, o tai, mokesčių administratoriaus nuomone, neatitiko nei Direktyvos 2006/112 226 straipsnio 6 punkte, nei šią direktyvą įgyvendinančiose nacionalinėse teisės normose nurodytų reikalavimų, nes nebuvo tiksliai apibrėžtos suteiktos paslaugos ir nenurodytas jų vienetinis ar bendras kiekis (pvz., buvo nurodyta, kad „teisinės paslaugos iki tam tikros datos). Bendrovei pateikus teisinių paslaugų aprašymus prie sąskaitų, mokesčių administratorius pažymėjo, kad įstatyme nustatytos formos nesilaikymo negalima kompensuoti pridėjus priedus, kuriuose nurodyta trūkstama informacija, nes jie nėra sąskaitoms faktūroms „lygiaverčiai dokumentai“; tokie dokumentai savaime privalo atitikti visas PVM akte nurodytas sąlygas, o taip nėra paprasto priedo atveju.

Šiuo atveju, ETT pažymėjo, kad PVM sąskaitos faktūros, kuriose nurodytas tik rekvizitas „nuo tam tikros dienos iki šios dienos suteiktos teisinės paslaugos“, a priori neatitinka nustatytų reikalavimų, o sąskaitos faktūros, kuriose nurodytas tik rekvizitas „iki šios dienos suteiktos teisinės paslaugos“, a priori neatitinka ir kitų reikalavimų. Tačiau mokesčių administratoriui draudžiama neleisti pasinaudoti teise į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą tik dėl to, kad apmokestinamasis asmuo turi sąskaitą faktūrą, kuri neatitinka sąlygų, nors mokesčių administratorius turi visą informaciją, būtiną patikrinti, ar įvykdytos esminės sąlygos, susijusios su šios teisės taikymu.