NAUJOS PRIEVOLĖS STATINIŲ SAVININKAMS

Naujos prievolės statinių savininkams

Informuojame, kad priimtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai, kuriais nustatyta, kad statinių savininkui, atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį reikia įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo dienos. Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybos pradžios taip pat turės būti įregistruotas nebaigtas statyti ar rekonstruoti statinys.

Įstatymų pakeitimais taip pat reglamentuojamas Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenų, tarp jų ir statybos užbaigtumo procento, atnaujinimo periodiškumas – tokie duomenys turi būti atnaujinami ne rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus nuo nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Už nurodytų veiksmų nesilaikymą Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytos piniginės baudos.

Įstatymų pakeitimai įsigalios 2015 m. lapkričio 1 d. (plačiau žr. VMI prie FM 2015 m. liepos 1 draštas Nr. (32.44-31-3) RM-14799).