NAUJAS ĮRANKIS IDENTIFIKUOTI FIZINIŲ ASMENŲ NEDEKLARUOTAS PAJAMAS IR NEPAGRĮSTUS TURTO ĮSIGIJIMO ŠALTINIUS

Naujas įrankis identifikuoti fizinių asmenų nedeklaruotas pajamas ir nepagrįstus turto įsigijimo šaltinius

Mokesčių administravimo praktikoje nustatomi gana dažni piktnaudžiavimo atvejai, kai nesąžiningi fiziniai asmenys bando nepagrįstą praturtėjimą pagrįsti fiktyviais dokumentais arba tikrovės neatitinkančiais paaiškinimais. Kadangi teisės aktai iš esmės nenumato prievolės fiziniams asmenims saugoti su vykdomais sandoriais, gaunamomis pajamomis ir patiriamomis išlaidomis susijusių dokumentų, fiziniai asmenys, kontrolės veiksmų metu gavę mokesčių administratoriaus nurodymą pagrįsti pajamų šaltinius turtui įsigyti, pateikia paskolų iš fizinių asmenų raštelius, paaiškinimus, kad pajamos gautos iš vykdytos veiklos prieš daugelį metų ir pan. Siekiant, kad mokesčių administratorius gautų informaciją, kuri yra reikšminga fizinių asmenų nedeklaruotoms pajamoms ir nepagrįstiems turto įsigijimo šaltiniams nustatyti, priimti Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai (Teisės aktų registro identifikacinis kodas 2015-11087).

Vienas iš reikšmingiausių pakeitimų –  nustatyta vienkartinė prievolė pateikti informaciją mokesčių administratoriui:

Dėmesio! Iki 2016 m. birželio 30 d. nustatyta tvarka fiziniai asmenys turės informuoti mokesčių administratorių apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius! Pažymėtina, kad informacijos nereikės teikti, jei gautų pajamų ir įsigyto turto įsigijimo šaltiniai mokesčių administratoriui jau buvo deklaruoti paties fizinio asmens ar šią informaciją teisės aktų nustatyta tvarka mokesčių administratorius gavo iš trečiųjų asmenų.

Norime atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, jeigu fizinis asmuo nustatyta tvarka iki 2016 m. birželio 30 d. minėtos informacijos mokesčių administratoriui nepateiks, mokesčių administratorius, vertindamas gautų pajamų ir įsigyto turto įsigijimo šaltinius, į vėliau fizinio asmens pateiktą informaciją neatsižvelgs ir jos nevertins.