Mokestiniai ginčai: sritys, į kurias turi sutelkti dėmesį įmonės ir fiziniai asmenys. Tendencijos Lietuvoje ir Europoje

Mokestinių ginčų advokatas Arūnas Šidlauskas (www.lawhouse.lt) pateikia apibendrintą informaciją apie sritis, kuriose kyla daugiausia mokestinių ginčų ir į kurias sutelktas mokesčių administratoriaus dėmesys. Daugiausia mokestinių ginčų kyla ir didžiausios mokesčių sumos priskaičiuojamos dėl PVM ir GPM:

1) Pagrindinę dalį mokestinių ginčų vis dar sudaro 0 proc. PVM tarifo taikymo bylos, kai vykdomi tiekimai Bendrijos viduje. Reikia ypatingai atkreipti dėmesį į sandorius, kurie vykdomi su artimojo užsienio valstybių narių įmonėmis iš Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Bulgarijos, kadangi šių valstybių įmonės dažniausiai figūruoja mokestinėse bylose. Labai dažnai kitų valstybių narių PVM mokėtojai neišveža prekių iš Lietuvos arba perparduoda jas dar prekėms būnant Lietuvoje;

2) Kita mokestinių ginčų grupė yra susijusi su pardavimo PVM apskaičiavimu, įsigyjant prekes iš kitos valstybės narės, PVM atskaita dėl prekių ar paslaugų, kurios nenaudojamos PVM apmokestinamoje veikloje ar PVM apmokestinamosios veiklos nevykdymu;

3) Nuo 2016 m. labai didelis šuolis mokestinių ginčų, susijusių su gyventojo išlaidų neatitikimu oficialioms ir deklaruotoms pajamoms ir kol kas nesijaučia, kad tokia mokestinių ginčų banga sloptų;

4) Nemaža dalis mokestinių ginčų yra susiję su „turinio viršenybės prieš formą“ principo taikymu, kai mokesčio administratorius vertina, kad mokesčių mokėtojas piktnaudžiavo teise ir siekė neteisėtų mokestinių pasekmių. Dažniausiai šis principas taikomas GPM apskaičiavimo atveju;

5) Ganėtinai keista, bet administraciniuose teismuose nemažą dalį skundų sudaro prašymai dėl termino atnaujinimo mokestiniuose ginčuose. Tai reiškia, kad mokesčių mokėtojai gana laisvai vertina nustatytus terminus, kuriuos atstatyti teisme ar Mokestinių ginčų komisijoje be galo sunku.

Mokestiniai ginčai, susiję su pelno mokesčiu, nėra dažni ir paprastai kyla dėl leidžiamų atskaitymų, mokestinių nuostolių perkėlimo, palūkanų sąnaudų atskaitymu ir nuolatinėmis buveinėmis. Tačiau priskaičiuojamos pelno mokesčio sumos nuosekliai auga, kas rodo, kad mokesčių administratorius kryptingiau tikrina mokesčių mokėtojus.

Europinės tendencijos kiek kitokios. Esminę dalį mokestinių ginčų sudaro bylos dėl kainodaros nustatymo, ypatingai kiek tai yra susiję su kainodaros nustatymu sandoriams su nematerialiuoju turtu. Kitas mokestinių ginčų blokas yra susijęs su nuolatinėmis buveinėmis, paskolos palūkanų atskaitymu ir bendrovių reorganizacijomis bei iš to kylančiomis mokestinėmis pasekmėmis.

Neabejotinai, kad tokio pobūdžio patikrinimų banga ateis ir iki Lietuvos. Mūsų nuomone, kainodara ir reorganizacijos yra sritys, kur VMI (www.vmi.lt) gali daug nuveikti, kadangi šios sritys paprastai yra mokesčių mokėtojų nuvertinamos, kaip mažai rizikingos.

Mokestinių ginčų advokatas Arūnas Šidlauskas
www.lawhouse.lt | https://www.linkedin.com/in/arunas-sidlauskas-237359b/