Mokesčių planuotojų pabaiga?

2020 m. liepos 1 d. visose ES šalyse įsigalioja teisės aktai, kurie įpareigoja mokesčių konsultantus pateikti informaciją apie tarpvalstybines mokesčių planavimo schemas mokesčių administratoriams, o mokesčių administratoriai keisis šia informacija tarpusavyje.

Svarbu, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, mokesčių konsultantai privalo iki 2020 08 31 pateikti VMI informaciją apie mokesčių schemas, dėl kurių įgyvendinimo pirmųjų veiksmų imtasi nuo 2018 06 25 iki 2020 06 30.

Mokestinių ginčų advokatas Arūnas Šidlauskas

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_1841