Mokesčių administratorius suklydo

Šioje LVAT byloje mokestinis ginčas buvo kilęs dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriuo pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti gyventojų pajamų, pelno ir socialinį mokesčius bei su jais susijusias sumas (baudas ir delspinigius).

 

Šį ginčą nagrinėjusi Mokestinių ginčų komisija panaikino mokesčių administratoriaus sprendimo dalį, kuria buvo apskaičiuoti mokėtini pelno ir socialinis mokesčiai bei su jais susijusios sumos, motyvuodama aplinkybe, kad pavedime tikrinti mokestinio patikrinimo dalyku buvo nurodytas tik gyventojų pajamų mokestis. Atsakovas (VMI) su tokia pozicija nesutiko, teigdamas, kad tai yra formalaus pobūdžio, mažareikšmis pažeidimas.

Šiuo klausimu LVAT teisėjų kolegija, įvertinusi Mokesčių administravimo įstatymo 120 str. 1 dalį, pažymėjo, kad mokestinio patikrinimo pavedimas yra tas administracinis teisės aktas, kuris lemia mokesčio administratoriaus legitimumą atliekant mokesčio mokėtojo mokestinį patikrinimą, šio patikrinimo pobūdį ir apimtį, t. y. mokesčių administratorius gali pradėti vykdyti mokesčio mokėtojo mokestinį patikrinimą, kai nustatyta tvarka yra išrašytas pavedimas atlikti mokestinį patikrinimą, o šį patikrinimą gali vykdyti tik toje srityje ir tik ta apimtimi, kuri yra nurodyta pavedime. Be to, reikalavimas laikytis šios tvarkos yra suformuluotas imperatyvia forma ir jo nepaisyti draudžiama.

Kadangi byloje nebuvo ginčo, kad išrašytame pavedime tikrinti patikrinimo dalyku buvo nurodytas tik gyventojų pajamų mokestis, LVAT atmetė VMI apeliacinį skundą.