MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI PERIODIŠKAI REIKĖS TEIKTI DAR DAUGIAU INFORMACIJOS

Mokesčių administratoriui periodiškai reikės teikti dar daugiau informacijos
Priimti Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai (Teisės aktų registro identifikacinis kodas 2015-11087), kuriais nustatyta, kas ir kokią periodinę informaciją turės teikti mokesčių administratoriui. Pateikiame keletą daugumai įmonių aktualių atvejų, kokią informaciją nuo 2016 m. sausio 1 d. reikės teikti kartą per metus:

  • Bankai mokesčių administratoriui privalės teikti informaciją apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas; sąskaitų metinių apyvartų dydį (jeigu to paties asmens visų tame pačiame banke turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų); sąskaitų likutį metų pabaigoje (jeigu to paties asmens visų tame pačiame banke turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 eurų) ir kt.;
  • Įmonės privalės teikti informaciją apie iš akcininkų – fizinių asmenų gautas pinigines įmokas (įskaitant įmokas nuostoliams padengti), kai vieno fizinio asmens per vienus kalendorinius metus įmokėta suma bus ne mažesnė kaip 15 000 eurų;
  • Įmonės privalės teikti informaciją apie įsiskolinimus fiziniam asmeniui už fizinio asmens įmonės vardu patirtas išlaidas, jeigu įsiskolinimas fiziniam asmeniui kalendorinių metų gruodžio 31 dieną bus ne mažesnis kaip 15 000 eurų (pvz. fizinis asmuo iš savo lėšų apmokėjo keletą įmonės sąskaitų, dalį pinigų įmonė jam grąžino, tačiau įsiskolinimas gruodžio 31 d. viršija 15 000 eurų);
  • Įmonės privalės teikti informaciją apie fizinio asmens įsiskolinimus už iš įmonės atsiskaitytinai gautas išmokas, jeigu fizinio asmens įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų (pvz. atskaitingam asmeniui išduotų pinigų likutis gruodžio 31 d. viršija 15 000 eurų);
  • Įmonės privalės teikti informaciją apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu pagal vieną sandorį arba pagal keletą per vienus kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų;
  • Įmonės privalės teikti informaciją apie kiekvieną nenuolatinį Lietuvos gyventoją, dirbantį Lietuvoje pagal laikinojo įdarbinimo sutartį, sudarytą su užsienio įmone valstybės juridiniu asmeniu (siekiama identifikuoti nenuolatinius Lietuvos gyventojus, kuriems gali atsirasti prievolė Lietuvoje mokėti gyventojų pajamų mokestį nuo pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje). Informaciją reikės teikti ne kartą per metus, o mokesčių administratoriaus nustatytais terminais.

Taigi, nuo 2016 m. sausio 1 d. mokesčių administratorius turės dar daugiau galimybių identifikuoti fizinių asmenų nedeklaruotas pajamas ir nepagrįstus turto įsigijimo šaltinius, galės nustatyti užsienio įmones, veikiančias per nuolatines buveines Lietuvoje, tačiau nemokančias mokesčių Lietuvoje, be to, galės identifikuoti pagal laikinojo įdarbinimo sutartį dirbančius nenuolatinius Lietuvos gyventojus, kuriems gali atsirasti prievolė Lietuvoje mokėti gyventojų pajamų mokestį.