LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTIS DĖL GPM TAIKYMO BENDRAJAI JUNGTINEI SUTUOKTINIŲ NUOSAVYBEI

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartis dėl GPM taikymo bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei

Advokatas Arūnas Šidlauskas

Skaitykite straipsnį PDF formatu