LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO BYLA DĖL 0% PVM TARIFO TAIKYMO IMPORTUOTOMS IR Į KITĄ VALSTYBĘ NARĘ IŠVEŽAMOMS PREKĖMS

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl 0% PVM tarifo taikymo importuotoms ir į kitą valstybę narę išvežamoms prekėms

Advokatas Arūnas Šidlauskas

Skaitykite straipsnį PDF formatu