LAWHOUSE ADVOKATAI VYKDO VIENOS ŠALIES RIBAS PERŽENGIANTĮ ĮMONĖS PRIJUNGIMĄ

Advokatų kontoros LawHouse advokatai kartu su Grant Thornton Rimess specialistais šiuo metu vykdo vienos šalies ribas peržengiantį prijungimą pagal 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, nuostatas, kurio metu tarptautinė korporacijos dukterinė įmonė Lietuvoje yra prijungiama prie kitos šios korporacijos įmonės Latvijoje. Užbaigus prijungimą, Lietuvoje registruota bendrovė pasibaigs be likvidavimo procedūros, o visos jos teisės ir pareigos pereis Latvijos bendrovei.