Įsigaliojo naujos žemės vertės, įtakojančios žemės mokesčius

Pagal Nacionalinės žemės tarnybos pateiktą informaciją, 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo nauji žemės verčių žemėlapiai, pagal kuriuos yra skaičiuojami žemės mokesčiai, perskaičiuojami valstybinės žemės nuomos mokesčių dydžiai, vertinamas nekilnojamasis turtas.

Žemės vertinimas atliekamas masinio žemės vertinimo būdu kas 5 metai. Žemės mokestinė vertė nustatoma pagal žemės vidutinę rinkos vertę. Tačiau žemės mokestine verte gali būti laikoma žemės vertė, nustatyta žemės savininkui atlikus individualų žemės vertinimą, jeigu:

1) NTR nustatyta žemės vidutinė rinkos vertė skiriasi nuo individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės daugiau kaip 20 procentų; ir

2) NTR nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės ir individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės skirtumas susidarė ne dėl žemės naudojimo ne pagal numatytą paskirtį, būdą, disponavimo ja suvaržymų dėl hipotekos ar kitų savininko prievolių; ir

3) individualaus žemės vertinimo ataskaita atitinka Vyriausybės nustatytus reikalavimus.

Mokesčio mokėtojo prašymas žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą, kartu su šios žemės individualaus vertinimo ataskaita pateikiami NTR. Jeigu prašymas tenkinamas, individualaus žemės vertinimo metu nustatyta žemės vertė šios žemės mokestine verte laikoma nuo to mokestinio laikotarpio, kurį pateiktas prašymas, pradžios tol, kol NTR nustato (patvirtina) naują šios žemės mokestinę vertę.

Arūnas Šidlauskas, mokestinių ginčų advokatas