Įmonių sujungimas – optimizuojam ir efektyvinam verslą

Per 9 šių metų mėnesius Lietuvoje įvyko per 90 įmonių reorganizavimų, iš kurių didžioji dalis – teko įmonių prijungimui, t.y. kai prie veikiančios įmonės prijungiama kita bendrovė. Iš jų tik keli atvejai – įmonių sujungimai, kai dvi ar daugiau įmonių sujungiamos į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos tokių įmonių teisės ir pareigos.

Prijungimai ir sujungimai turi nemažai teigiamų aspektų. Sujungus ar prijungus įmones gali būti naikinamos besidubliuojančios funkcijos, sustiprintos verslui svarbios sritys tinkamais žmonėmis. Be to, sudaroma galimybė pasinaudoti esama valdymo, pardavimo, tiekimo, personalo infrastruktūra. Sujungta ir tapus didesne ir finansiškai stipresne įmone ji gali lengviau ir pigiau pasiskolinti, turi aukštesnį kreditorių ir tiekėjų pasitikėjimą. Prijungiant nedidelius verslus, pastarieji gali pasinaudoti esama valdymo, pardavimo, tiekimo, personalo infrastruktūra, taip užtikrinant spartų jų augimą.

Be abejo, prijungiant verslą reikia įvertinti ir galimas neigiamas pasekmes verslui. Svarbu įvertinti, kad prijungiamas verslas nenusiurbtų daugumos resursų, neturėtų užslėptų problemų, menkos reputacijos, kuri gali persiduoti prijungiančiai organizacijai, netinkamos organizacinės kultūros ir pašlijusių santykių su partneriais. Tuomet toks jungimasis gali pridaryti bėdų ir stabiliai veikiančioms įmonėms.

Tiek teisinė tiek ir mokestinė aplinka įmonių jungimuisi yra palanki. Sujungiant bendrovių turtą ir veiklas, nepatiriant mokestinių pasekmių, suteikia tiek Pelno, tiek ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymai.

Vykdant sujungimą ar prijungimą reikia atkreipti dėmesį į tokius dalykus:

  1. Procesas turi būti vykdomas griežtai laikantis Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. nustatytų taisyklių;
  2. Vykdant prijungimą turi vyrauti svarios komercinės priežastys, o ne mokestinės paskatos;
  3. Jungimosi sąlygos turi būti parengtos taip, kad atspindėtų aukščiau paminėtus aspektus;
  4. Prieš sujungimą reikėtų įvertinti esamus kreditorius, kuriems reikia pranešti apie sujungimą ir sutartyse nustatytus apribojimus tokiam reorganizavimui.

Arūnas Šidlauskas

Mokestinių ginčų advokatas