Įmonės paskola akcininkui – dividendai?!

Praktikoje gan dažnas atvejis, kai įmonė savo akcininkui suteikia paskolą. Paskola gali būti suteikta įvairiems tikslams: pirkti būstą, įsigyti kitos įmonės akcijų ar turtą bei bet kokiems kitiems akcininko privatiems tikslams.

Mokesčių administratorius ypatingai įtariai vertina tokias paskolas ir jeigu paskola ilgalaikė, t.y. suteikiama keleriems metams, jas prilygina dividendams ir atitinkamai apmokestina. Tokiu atveju, reikia susimokėti ne tik gyventojų pajamų mokestį, bet ir delspinigius bei baudas. Teismų praktika taip pat nėra palanki mokesčių mokėtojams, nes teismai dažnu atveju palaiko mokesčių administratoriaus poziciją.

Apie įmonės suteiktas paskolas akcininkui mokesčių administratorius gauna informaciją iš įmonės kasmet. Todėl patarimas šiuo atveju gali būti toks: reikėtų atsisakyti ilgalaikių įmonės paskolų akcininkui ir ypatingai tuo atveju, kai paskola suteikiama privatiems akcininko poreikiams tenkinti, neatsižvelgiant į tai, kad paskola suteikiama už palūkanas (kurios bet kuriuo atveju turi būti numatytos).

Arūnas Šidlauskas, mokestinių ginčų advokatas