Holdingų veiklos apmokestinimo ypatumai (III)

Tęsiame Europos Teisingumo Teismo (ETT) ir Lietuvos mokesčių administratoriaus suformuotą praktiką dėl kontroliuojančių ir dukterinių įmonių apmokestinimo ypatumų.

Dividendus gali apmokestinti išmokančios ES šalies valstybė

ETT taip pat pasisakė dėl dividendų apmokestinimo, kai dukterinė įmonė išmoka dividendus holdingui, kuriam taikomas nulinis pelno mokesčio tarifas. Pagal direktyvą, dividendus išmokant kitai ES registruotai įmonei, netaikomas mokestis prie šaltinio, jei įvykdomos tam tikros sąlygos. Direktyvos nuostatomis siekiama išvengti, kad dvi valstybės narės apmokestintų pelno mokesčiu holdingų ir dukterinių bendrovių tas pačias pajamas.

ETT konstatavo, kad minėtos direktyvos nuostatos netaikomos įmonėms, kurios yra atleistos nuo jo, o pats savaime pelno mokesčio nulinis tarifas reiškia visišką apmokestinimo nebuvimą. Neapmokestinimas, kaip ir visiškas atleidimas nuo mokesčio, pašalina riziką, kad bendrovė šiomis aplinkybėmis bus dvigubai apmokestinta pelno mokesčiu, todėl nebereikia taikyti direktyvoje numatytos bendros sistemos.

Arūnas Šidlauskas, mokestinių ginčų advokatas