Holdingų veiklos apmokestinimo ypatumai (II)

Europos Teisingumo Teismas (ETT) ir Lietuvos mokesčių administratorius suformavo praktiką dėl kontroliuojančių ir dukterinių įmonių apmokestinimo PVM ypatumų.

PVM atskaitos ribojimai teikiant paslaugas dukterinėms įmonėms

Kai holdingo bendrovė teikia paslaugas ar tiekia prekes dukterinėms įmonėms, teisė į prekių ar paslaugų pirkimo PVM atskaitą atsiranda tik tada, kai ji vykdo PVM apmokestinamus sandorius, kurie suteikia teisę į atskaitą. Jei holdingo bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai nedalyvauja valdant dukterines įmones, t.y. užsiima tik pasyviu akcijų turėjimu, tai laikoma, kad ji neturi PVM apmokestinamojo asmens statuso ir atitinkamai teisės į atskaitą. Vien paprastas bendrovės kapitalo dalių įsigijimas ir turėjimas nelaikomas ekonomine veikla. Veikla kvalifikuojama kaip ekonominė, jeigu ji yra nuolatinė ir vykdoma už atlygį. Investavimas į kitas įmones nėra laikomas turto naudojimu, siekiant gauti nuolatinių pajamų, nes iš akcijų (kapitalo dalių) turėjimo gaunami dividendai yra paprasčiausiai turto turėjimo rezultatas.

Jeigu holdingo bendrovė teikia administracines, finansines, komercines ir technines paslaugas dukterinėms bendrovėms, tokia veikla laikoma ekonomine, kuri suteikia teisę į PVM atskaitą. Tačiau kai holdingas teikia nurodytas paslaugas dukterinėms bendrovėms, kurias įsigijo visos bendrovių grupės arba tik kai kurių dukterinių bendrovių interesais, bet neišrašo joms už tai sąskaitų, o siekia atskaityti visą su tuo susijusį PVM, tai teisė į PVM atskaitą ribojama. ETT argumentavo, kad verslininkai gali laisvai pasirinkti organizacines struktūras ir sandorių formas, kurios atrodo tinkamiausios jų ekonominei veiklai, tačiau PVM neutralumo principas nereiškia, kad apmokestinamasis asmuo, kuris gali pasirinkti vieną iš dviejų sandorių (apmokestinamų ir neapmokestinamų), renkasi vieną iš jų, bet siekia pasinaudoti kito sandorio pasekmėmis.

Tam, kad būtų galima atskaityti PVM, tarp pirkimo sandorių ir pardavimo sandorių, kurie suteikia teisę į atskaitą, turi būti tiesioginis ir betarpiškas ryšys. Tačiau teisė į atskaitą taip pat suteikiama apmokestinamajam asmeniui, net jei nėra tiesioginio ir betarpiško ryšio tarp konkretaus pirkimo sandorio ir vieno ar kelių pardavimo sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą, jei atitinkamos išlaidos už paslaugas sudaro dalį jo bendrųjų išlaidų ir yra sudedamoji jo tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainos dalis.

Tuo atveju, kai vykdoma ekonominė ir neekonominė veikla, reikėtų atitinkamai paskirstyti sumokėtą pirkimo PVM. ETT nurodė, kad šiomis aplinkybėmis galima taikyti tiek su investicijų, tiek su sandorio pobūdžiu susijusį, tiek bet kokį kitą atitinkamą paskirstymo kriterijų, kurie objektyviai atspindėtų realų pirkimo išlaidų priskyrimą prie kiekvienos iš šių dviejų veiklos rūšių.

VMI nuomone į holdingo bendrovės PVM atskaitą negali būti traukiamos bendrovės išlaidų, susijusių su dukterinių bendrovių steigimu ar akcijų įsigijimo sandoriais, pirkimo PVM, kadangi šios išlaidos nėra susijusios su holdingo bendrovės vykdoma PVM apmokestinama veikla.

Arūnas Šidlauskas

mokestinių ginčų advokatas