GYVENTOJŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE: EUROPOS TEISINGUMO TEISMAS GRIAUNA NUSISTOVĖJUSIĄ TVARKĄ?

Gyventojų pajamų apmokestinimas Europos Sąjungoje: Europos teisingumo teismas griauna nusistovėjusią tvarką?

Advokatas dr. Herkus Gabartas

Skaitykite straipsnį PDF formatu

Santrauka

Pabrėždamas pirminės Europos Bendrijos teisės svarbą nacionaliniam tiesioginiam apmokestinimui, šiame straipsnyje autorius, remdamasis atitinkama Europos teisingumo teismo praktika, stengiasi atskleisti Europos Bendrijos steigimo sutartyje įtvirtintų pagrindinių laisvių ir jas vienijančio diskriminacijos draudimo principo teisinį turinį, apibrėžti šio principo pritaikymo galimybes apmokestinimo srityje ir taip apčiuopti besiformuojančias nacionalinių gyventojų pajamų mokesčių įstatymų vienodinimo užuomazgas bei tendencijas. Straipsnio pirmojoje dalyje pateikiama gana detali svarbiausių Europos Teisingumo Teismo bylų gyventojų apmokestinimo srityje apžvalga, o straipsnio antrojoje dalyje analizuojamos atitinkamos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos, kurios potencialiai gali sukurti tam tikrų problemų gyventojams pasinaudoti savo mokestinėmis teisėmis, kurias gina pirminė Europos Bendrijos teisė. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, glaustai apibendrinančios Europos Teisingumo teismo sukurtas novacijas mokesčių teisėje ir jų reikšmæ gyventojų pajamų apmokestinimo tvarkai Lietuvoje.