„FENIKSAI“ IR MOKESTINĖ PRAKTIKA

„Feniksai“ ir mokestinė praktika

Advokatas Arūnas Šidlauskas

Skaitykite straipsnį PDF formatu

Santrauka

Pastaruoju metu gan dažnai tiek žiniasklaidoje, tiek ir mokesčio administratoriaus pranešimuose
minima frazė – įmonės „feniksai“. Fenikso sindromu paprastai nurodoma situacija, kai įmonių
akcininkai, siekdami atsikratyti įmonės įsipareigojimų, visą veiklą, darbuotojus ir turtą perleidžia
naujai įsteigtoms įmonėms, o pirmoji įmonė bankrutuoja, palikdama skolas kreditoriams ir
biudžetui. Praktikoje pasitaiko ir atvejų, kai naujai įsteigta bendrovė, perėmusi iš bankrutuojančios
įmonės turtą, dar ir kreipiasi į mokesčio administratorių dėl PVM grąžinimo. Šie prašymai būna
atmesti ir paprastai bendrovių skundų netenkina ir teismai. Lietuvos laisvosios rinkos institutas
viename iš savo straipsnių buvo nurodęs, kad „Vyriausybės sudarytos darbo grupės pasiūlymuose
kovai su oficialiai neapskaityta ekonomika „fenikso sindromas“ minimas kaip vienas iš pažeidimų,
keliančių didžiausią grėsmę šalies ekonomikai. Teigiama, jog nuo 2009 metų rugpjūčio iki 2010
metų sausio pabaigos Valstybinė mokesčių inspekcija nustatė net 450 „fenikso sindromo“ atvejų.“
Lietuvos laisvosios rinkos instituto nuomone, kad tiek tyčinis bankrotas, tiek ir „fenikso sindromas“
yra „neišvengiama ribotos įmonių atsakomybės pasekmė. Tol, kol manoma, kad ribota įmonių
atsakomybė yra reikalinga (pvz., verslumo skatinimo sumetimais), tol įmonių vadovai turės motyvų
imtis įstatymais draudžiamų veiksmų.“

Praeitais metais spaudoje ir mokesčio administratoriaus pranešimuose pasirodė žinios, kad su
„feniksais“ pradėta efektyviai kovoti, perkeliant bankrutavusių juridinių asmenų mokestines
prievoles ant tų pačių asmenų naujai įsteigtų įmonių. Kaip tuo metu buvo nurodyta, tokią teisminę
praktiką pradėjo formuoti ir teismai. Todėl šį straipsnį parašyti ir paskatino domėjimasis motyvais,
kuriais remdamasis teismas, mokesčių administratoriaus patikrinimo pagrindu, perkėlia mokestines
prievoles naujai įsteigtam asmeniui. Reikia pažymėti, kad tai vienas iš mokesčio administratoriaus
mėginimų, tačiau kaip rodo tolesnė praktika, tokios iniciatyvos imasi ir bankroto administratoriai ar
net įmonės kreditoriai ir tie bandymai kol kas yra sėkmingi, nors galutinė teismų praktika šioje
srityje dar nėra nusistovėjusi. Bankroto administratoriai kritikuoja ir mokesčių inspekciją, kad ji
nesiima aktyvesnių veiksmų ir yra pasyvi bankroto procesų stebėtoja.
Taigi, pateikiame šiuo metu garsiausios administracinės bylos Valstybinė mokesčių inspekcija prieš
UAB „C“ aplinkybes.