Europos Parlamentas siūlo didinti elektroninių paslaugų mokestį iki 5 procentų

Kaip jau buvome informavę anksčiau, Europos Komisija yra parengusi direktyvą dėl elektroninių paslaugų mokesčio (DST) įvedimo tarptautinėms tokių paslaugų teikimo korporacijoms. Direktyvoje buvo nustatyta, kad ES įvedamas elektroninių paslaugų mokestis, kuris sudarytų 3% nuo apmokestinamųjų pajamų.

Tačiau Europos Parlamento ekonomikos ir finansinių reikalų komitetas pasiūlė direktyvos pakeitimus, kurių pagrindinius aspektus pateikiame žemiau:

– DST siūlomas didinti iki 5%;
– Apmokestinimo objektas yra praplečiamas, t.y. siūloma apmokestinti ir skaitmenininio turinio (audio, video ir tekstinio) tiekimą per skaitmenines sąsajas bei elektroninius prekių ir paslaugų pardavimus per elektroninės komercijos platformas;
– Siūlomas ir patikslinimas, kad DST būtų taikomas duomenų pardavimams ir duomenų, surinktų dėka aktyvaus naudotojų dalyvavimo, perdavimui;
– DST būtų panaikintas, kada įsigaliotų teisės aktai dėl „žymaus skaitmeninio dalyvavimo“ ar bendros pelno mokesčio bazės, įskaitant ir Europos Parlamento poziciją dėl elektroninės nuolatinės buveinės (sunset clause);
– Nustatyti Europos Komisijai terminą peržiūrėti direktyvą po 3 metų;
– DST deklaracija teikiama registracijos šalyje narėje, kuri privalo būti audituojama kas trejus metus.

Austrija, pirmininkaujanti ES, yra paskelbusi, kad DST direktyvos priėmimui yra platus palaikymas Europos Taryboje ir ji galėtų būti priimta dar šiais metais.

Arūnas Šidlauskas
Mokestinių ginčų advokatas