Europos Komisijos priemonės mokesčių skaidrumui ir paprastumui skatinti

Europos Komisija šių metų vasarą priėmė mokestinių teisės aktų paketą, kuris numato žemiau išvardintas priemones, kovojant su mokesčių vengimu ir supaprastinant reikalavimus mokesčių mokėtojams, veikiantiems keliose ES šalyse:

  • Viena PVM registracija, tiekiant prekes ar paslaugas visoje ES;
  • Numatoma sukurti ES šalių atsakingų institucijų struktūrą, kuri spręstų kilusius ginčus tarp mokesčių administratorių pelno mokesčio srityje;
  • Rengiamos taisyklės, susijusios su IT platformos naudojimu, siekiant supaprastinti PVM atskaitomybę, kovoti su PVM sukčiavimu ir skatinti elektroninių sąskaitų apyvartą. Šiomis priemonėmis taip pat siekiama atnaujinti PVM taisykles, susijusias su e-prekybos platformų naudojimu;
  • Parengtos taisyklės, kurios numato aiškesnes mokesčių rezidavimo vietos nustatymo taisykles tiems mokesčių mokėtojams, kurie aktyviai veikia keliose ES šalyse;
  • Stiprinamos su mokesčių vengimu kovojančių ekspertų pajėgos (Eorofisc), diegiant skaitmenines technologijas ir keičiantis informacija;
  • Siekiant išspręsti ginčus tarp mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių ar tarp skirtingų šalių mokesčių administratorių, mokestinių veiksmų planas numato tokių ginčų prevencijos ir sprendimo priemones, įskaitant ir ginčus dėl PVM;
  • Numatoma supaprastinti kelionių agentūroms taikomą specialią PVM schemą;
  • Įvedamas automatinis apsikeitimas duomenimis, gautais iš e-prekybos platformų.

Arūnas Šidlauskas

Mokestinių ginčų advokatas