Europos Komisija siūlo iš esmės reformuoti PVM sistemą

Europos Komisija (EK) pasiūlė PVM sistemos pakeitimus naujos PVM direktyvos forma, kuri turėtų įsigalioti nuo 2019 m.

 

Pagrindiniai pakeitimai yra skirti reformuoti tiekimų Bendrijos viduje sistemą bei kovoti su PVM sukčiavimu:

  1. nauja sistema pakeičia ankstesnį tiekimų Bendrijos viduje principą ir apmokestins prekių tiekimą jų suvartojimo šalyje. Priminsiu, kad pirminis PVM direktyvos principas buvo susijęs su prekių tiekimo apmokestinimu tiekėjo valstybėje narėje. Todėl pagal naująją direktyvą, jeigu Lietuvos įmonė tiekia prekes į Latviją, tiekimui bus laikomas įvykęs Latvijoje ir apmokestinamas ten.
    Tiekėjas turės sumokėti PVM nuo tiekimų į kitą valstybę narę toje valstybėje narėje, išskyrus atvejį, jeigu pirkėjas yra laikomas apmokestinamuoju asmeniu toje šalyje. Jeigu pirkėjas nėra apmokestinamasis asmuo, tiekėjas turės mokėti PVM toje šalyje pateikdamas deklaraciją per taip vadinamą „vieno langelio“ portalą (panašus į MOSS), tuo pačiu įgaudamas galimybę atskaityti PVM.
  2. Dar viena EK siūloma naujovė yra susijusi su tuo, kad siekiant pasinaudoti lengvatiniu PVM apmokestinimu tiekimams Bendrijos viduje, tiekėjas būtinai turės įsitikinti, kad pirkėjas yra PVM registruotas asmuo ir užpildyti tiekimų į ES formą. Tai taps būtinomis sąlygomis siekiant pasinaudoti lengvatiniu PVM režimu. Šiuo metu Europos Teisingumo Teismas yra pasakęs, kad šių duomenų nebuvimas negali būti priežastimi atsisakyti suteikti lengvatinį PVM režimą tiekimams Bendrijos viduje.
  3. Dar viena numatoma naujovė yra susijusi su savo prekių pervežimu į kitą valstybę narę. EK siūlo tai laikyti vienu tiekimu: valstybėje, iš kur prekės išvežamos ir tiekimu Bendrijos viduje, kai prekės pristatomos į kitą valstybę narę.