ETT SPRENDIMAS MAHAGÉBEN KFT. BYLOJE IR JO TEISINĖS PASEKMĖS

ETT sprendimas Mahagében Kft. byloje ir jo teisinės pasekmės

Advokatas Arūnas Šidlauskas

Skaitykite straipsnį PDF formatu

Santrauka

2012 m. birželio 21 d. Europos Teisingumo Teismas (ETT) priėmė sprendimą sujungtose bylose C-80/11 ir C-142/11 dėl teisės į PVM atskaitą, kuris yra svarbus ta prasme, kad turėtų kiek pakeisti Lietuvos administracinių teismų praktiką, vertinant nesąžiningos sandorio šalies veiksmus teisės į PVM atskaitą suteikimo sąžiningai sandorio šaliai, dokumentų, pakankamų pasinaudoti atskaitos teise ir įrodinėjimo naštos paskirstymo tarp mokesčio administratoriaus ir mokesčių mokėtojo, aspektais.