ETT nustatė, kad farmacijos kompanija turi teisę sumažinti prekės apmokestinamąją vertę PVM tikslais, kai kompanija turi suteikti nuolaidą, nustatytą įstatymu

Bylos fabula yra susijusi su vaistų tiekimu, kurie skirti privačiu sveikatos draudimu apdraustiems asmenims. Vaistus vaistinės tiekia pagal su tokiais asmenimis sudarytas individualias sutartis. Sveikatos draudimo įmonė pati nėra vaistų pirkėja, ji tik kompensuoja jos apdraustiems asmenims patirtas išlaidas. Šiuo atveju farmacijos kompanija pagal įstatymą turi suteikti nuolaidą nuo vaistų kainos privataus sveikatos draudimo įmonei. Mokesčių administratorius šios kainos PVM tikslais nevertina kaip atlygio sumažėjimo. Mokesčių mokėtojas su tuo nesutiko.

ETT pažymėjo, kad valstybės narės įpareigojamos sumažinti apmokestinamąją vertę ir mokėtino PVM sumą kiekvieną kartą, kai sudarius sandorį apmokestinamasis asmuo negauna dalies ar viso atlygio, t.y. apmokestinamąją vertę sudaro faktiškai gautas atlygis ir dėl kurio mokesčių administratorius negali gauti didesnės PVM sumos nei ta, kurią gavo apmokestinamasis asmuo. Kiekvienoje šalyje panašioms prekėms turi būti taikoma ta pati mokesčių našta, neatsižvelgiant į gamybos ir prekybos ciklo ilgį. PVM direktyvos neatitiktų tai, kad apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas PVM, būtų didesnė nei jos galutinė gauta suma. Jei taip būtų, PVM neutralumo principas apmokestinamųjų asmenų, tarp kurių yra farmacijos kompanija, atžvilgiu būtų pažeistas.

ETT nustatė, kad farmacijos kompanijos privataus sveikatos draudimo įmonei suteikta nuolaida pagal įstatymą, sumažina vaistų apmokestinamąją vertę, jei tarpininkaujant didmenininkams vaistai tiekiami vaistinėms, kurios juos tiekia privačiu sveikatos draudimu apdraustiems asmenims, o privatus sveikatos draudimas kompensuoja šiems apdraustiesiems vaistų pirkimo kainą.

Arūnas Šidlauskas
Mokestinių ginčų advokatas