Mokesčių planuotojų veiklos pabaiga?

2018 m. gegužės 25 d. Europos Taryba priėmė taisykles ir direktyvos pakeitimus, kurie nukreipti prieš agresyvias mokesčių planavimo schemas. Šį kartą naujos nuostatos skirtos pažaboti mokesčių konsultantų, buhalterių, apskaitos specialistų, teisininkų ir kitų konsultantų veiklą, t.y. minėti konsultantai privalės atskleisti vietos mokesčių administratoriui informaciją apie galimai agresyvias mokesčių planavimo schemas, kurios buvo pateiktos jų klientams.

Žemiau pateikiu pagrindinius priimtų taisyklių aspektus:
1) į konsultantų sąrašą papuola bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris kuria, parduoda, organizuoja, įgyvendina ar valdo mokestinių schemų įgyvendinimą ir kuris veikia bet kurioje šalyje narėje, įskaitant ir per nuolatinę buveinę;
2) konsultantai turės pateikti informaciją tik apie tas mokesčių planavimo schemas, kurios peržengia vienos šalies ribas ir kurios galimai yra agresyvios;
3) direktyvos projektas nustatė kriterijus, kuriais remiantis sandoriai ar jų grupė bus priskirti pateiktinais mokesčių administratoriui;
4) jeigu vienas konsultantas pateiks informaciją kitam konsultantui, o pastarasis tai pateiks klientui, tai informacijos pateikimo prievolė taikoma abiems konsultantams;
5) valstybės narės mokesčių administratorius, gavęs pranešimus iš konsultantų, teiks tokią informaciją per centrinę duomenų bazę kitiems valstybių narių mokesčių administrastoriams;
6) šalys narės turi nustatyti baudas konsultantams už prievolės pateikti informaciją nevykdymą. Kaip nurodo direktyvos projektas, baudos turi būti efektyvios, proporcingos ir atgrąsančios nuo informacijos nepateikimo.

Daug kam turbūt kyla klausimas, kaip bus su tų profesijų atstovais, kuriems kliento paslapties neatskleidimo pareigą nustato įstatymai (pvz., advokatams) arba kai klientui mokesčių planavimo schemas kuria vidaus mokesčių departamentas. Tokiu atveju, prievolė pateikti informaciją bus perkeliama klientui (pateikimas per 30 dienų). Tačiau konsultantas turės informuoti klientą apie informacijos pateikimo prievolę.

Šalys narės turės perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę iki 2019 m. gruodžio 31 d., o nauji reikalavimai bus taikomi nuo 2020 m. liepos 1 d. Pirmasis duomenų apsikeitimas tarp šalių narių turi įvykti iki 2020 m. spalio 31 d.

Arūnas Šidlauskas
Mokestinių ginčų advokatas