Gyventojų nekilnojamojo turto pardavimas: ką reikia žinoti

Gyventojui parduodant nekilnojamąjį turtą, reikia įvertinti:

 1. Ar gali pasinaudoti LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytomis lengvatomis, parduodant gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę):
 • ar pastaruosius 2 metus iki pardavimo ten buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Jeigu deklaruota gyvenamoji vieta buvo trumpesnį negu 2 metų laikotarpį, ar gautos pajamos per vienus metus nuo tokio būsto pardavimo buvo panaudotos kito Europos ekonominės erdvės valstybėje esančio gyvenamojo būsto, kuriame gyventojas deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui;
 • Ar būstas buvo įsigytas ne mažiau kaip prieš 10 metų.
 1. Ar darė būsto rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, kad atimti šias išlaidas iš pajamų:
 • Ar tokiai rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui pagrįsti turi dokumentus (sąskaitas), kurie atitinka Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus;
 • Ar turi dokumentus (statybos leidimas), kurie pagrįstų, kad buvo atlikta būtent rekonstrukcija ar kapitalinis remontas.
 1. Ar atliko apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), darbus:
 • Ar atskaitoma suma kartu su sutuoktiniu neviršijo 4 000 Eur (po 2 000 Eur asmeniui);
 • Ar apdailos/remonto darbus atliko suteikia Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas;
 • Ar pateikėte VMI PRC912 formą.
 1. Ar įsiregistravote PVM mokėtoju (arba teikėte VMI PVM neįsiregistravusio asmens formą), jeigu pardavėte kelis būstus per metus Lietuvoje ir tai nebuvo atsitiktiniai sandoriai, o jų pardavimo pajamos viršijo 45 000 Eur.

Arūnas Šidlauskas

Mokestinių ginčų advokatas